دیار وارش: برنامه هفته هجدهم تا هفته پایانی مرحله نخست لیگ دو اعلام شد.

به گزارش وارش اسپرت – تارنمای هواداران داماش گیلان، برنامه و زمان بندی برگزاری بازی های هفته های هجدهم تا بیست و دوم و پایانی مرحله مقدماتی رقابت های لیگ دسته دوم باشگاه های کشور، از سوی کمیته مسابقات سازمان لیگ فوتبال ایران اعلام شد.
برنامه این مسابقات به این شرح است:

هفته هجدهم
دوشنبه 4 بهمن 1395
شهرداری بندرعباس – شهرداری ارومیه / ساعت 14:15 – ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس
بادران نوین تهران – شهید کریمی جویبار / ساعت 14:15 – ورزشگاه شهرداری شهر قدس
استقلال آبی ب تهران – پتروکیان شوشتر/ ساعت 14:15 – ورزشگاه عطرسیب باقر شهر
داماش گیلان – شهرداری فومن / ساعت 14:15 – ورزشگاه شهید عضدی رشت
شهرداری ماهشهر – شهرداری کاشان / ساعت 14:15 – ورزشگاه شهدا ماهشهر
نفت نوین آبادان – آبی پوشان اردبیل / ساعت 14:15- ورزشگاه تختی آبادان

هفته نوزدهم
دوشنبه 11 بهمن 1395
شهید کریمی جویبار – پتروکیان شوشتر / ساعت 14:15 – ورزشگاه شهدا واسوکلا جویبار
بادران نوین تهران – شهرداری ماهشهر / ساعت 14:15 – ورزشگاه عطرسیب باقرشهر
شهرداری (آبی پوشان) اردبیل – استقلال آبی ب تهران / ساعت 14:15 – ورزشگاه تختی اردبیل
شهرداری کاشان – داماش گیلان / ساعت 14:15 – ورزشگاه امیرکبیر کاشان
شهرداری ارومیه – نفت نوین آبادان / ساعت 14:15 – ورزشگاه تختی ارومیه
شهرداری فومن – شهرداری بندرعباس / ساعت 14:15 – ورزشگاه آزادی فومن

هفته بیستم
چهارشنبه 20 بهمن 1395
شهرداری ماهشهر – شهید کریمی جویبار / ساعت 14 – ورزشگاه شهدا ماهشهر
شهرداری بندرعباس – شهرداری کاشان / ساعت 14 – ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس
استقلال آبی ب تهران – شهرداری ارومیه / ساعت 14- ورزشگاه عطرسیب باقرشهر
داماش گیلان – بادران نوین تهران / ساعت 14 – ورزشگاه شهید دکتر عضدی رشت
پتروکیان شوشتر – شهرداری (آبی پوشان) اردبیل / ساعت 14 – ورزشگاه تختی شوشتر
نفت نوین آبادان – شهرداری فومن / ساعت 14 – ورزشگاه تختی آبادان

هفته بیست و یکم
چهارشنبه 27 بهمن 1395
شهید کریمی جویبار – شهرداری (آبی پوشان) اردبیل / ساعت 14 – ورزشگاه شهدا واسوکلا جویبار
شهرداری ماهشهر – داماش گیلان / ساعت 14 – ورزشگاه شهدا ماهشهر
شهرداری ارومیه – پتروکیان شوشتر / ساعت 14 – ورزشگاه تختی ارومیه
بادران نوین تهران – شهرداری بندرعباس / ساعت 14 – ورزشگاه عطرسیب باقرشهر
شهرداری فومن – استقلال آبی تهران / ساعت 14 – ورزشگاه آزادی فومن
شهرداری کاشان – نفت نوین آبادان / ساعت 14 – ورزشگاه امیرکبیر کاشان

هفته بیست و دوم
چهارشنبه 4 بهمن 1395
استقلال آبی ب تهران – شهرداری کاشان / ساعت 14 – ورزشگاه عطرسیب باقرشهر
پتروکیان شوشتر – شهرداری فومن / ساعت 14 – ورزشگاه تختی شوشتر
نفت نوین آبادان – بادران نوین تهران / ساعت 14 – ورزشگاه تختی آبادان
شهرداری بندرعباس – شهرداری ماهشهر / ساعت 14 – ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس
شهرداری (آبی پوشان) اردبیل – شهرداری ارومیه / ساعت 14 – ورزشگاه تختی اردبیل
داماش گیلان – شهید کریمی جویبار / ساعت 14 – ورزشگاه شهید دکتر عضدی رشت
 

مرحله مقدماتی لیگ دسته دو، در دو گروه 12 تیمی و یک گروه 13 تیمی برگزار می شود. چهار تیم اول گروه های سه گانه به مرحله دوم این مسابقات راه پیدا می کنند و به دو گروه شش تیمی تقسیم می شوند. در نهایت تیم های اول مرحله نهایی به همراه برنده بازی پلی آف تیم های دوم، به رقابت های لیگ یک فصل آینده صعود خواهند کرد.