دیار وارش: برنامه هفته نهم تا سیزدهم لیگ دو فوتبال کشور اعلام شد.
به گزارش وارش اسپرت – تارنمای هواداران داماش گیلان، برنامه و زمانبندی برگزاری بازی های هفته های پنجم تا نهم رقابت های لیگ دسته دوم باشگاه های کشور به همراه یک بازی معوقه این مسابقات، از سوی کمیته مسابقات سازمان لیگ فوتبال ایران اعلام شد.

 

برنامه این مسابقات به این شرح است: 

*هفته نهم
یکشنبه 16/8/1395
شهید کریمی جویبار – شهرداری ماهشهر / ساعت 14:15- ورزشگاه شهدا واسوکلا
شهرداری کاشان – شهرداری بندرعباس / ساعت 14:15- ورزشگاه شهید فکری
بادران نوین تهران – داماش گیلان / ساعت 14:30 – ورزشگاه کارگران
شهرداری فومن – نفت نوین آبادان / ساعت 14:30 – ورزشگاه آزادی
آبی پوشان اردبیل – پتروکیان شوشتر / ساعت 14:30 – ورزشگاه تختی
شهرداری ارومیه – استقلال آبی / ساعت 14:30 – ورزشگاه خانه جوان

 

هفته دهم
شنبه 22 آبان95
شهرداری بندرعباس – بادران نوین تهران / ساعت 14– ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس
داماش گیلان – شهرداری ماهشهر / ساعت 14:45 – ورزشگاه عضدی رشت
استقلال آبی ب تهران – شهرداری فومن / ساعت 14:45 – ورزشگاه عطرسیب باقرشهر
آبی پوشان اردبیل – شهید کریمی جویبار / ساعت 14:15 – ورزشگاه تختی اردبیل
پتروکیان شوشتر – شهرداری ارومیه / ساعت 14:45 – ورزشگاه تختی شوشتر
یکشنبه 23 آبان 95
نفت نوین آبادان – شهرداری کاشان /  ساعت 14:45 – ورزشگاه تختی آبادان

 
هفته یازدهم
جمعه 28 آبان 95
شهرداری ماهشهر – شهرداری بندر عباس / ساعت 14:15 – ورزشگاه شهدا ماهشهر
شهرداری ارومیه – آبی پوشان اردبیل / ساعت 14– ورزشگاه خانه جوان ارومیه
دوشنبه 1 آذر 95
شهرداری کاشان – استقلال آبی ب تهران / ساعت 14 – ورزشگاه شهید فکری کاشان
بادران نوین تهران – نفت نوین آبادان / ساعت 14 – ورزشگاه کارگران تهران
شهید کریمی جویبار – داماش گیلان  / ساعت 14 – ورزشگاه شهدا ولاسوکلا جویبار
شهرداری فومن – پتروکیان شوشتر- ورزشگاه آزادی فومن – به دلیل حضور تیم شهرداری فومن در رقابتهای جام حذفی این دیدار معوقه و در تاریخ 18 آذر 95 برگزار می شود.

 
هفته دوازدهم
شنبه 6 آذر 95
شهرداری کاشان- پترو کیان شوشتر / ساعت 14 – ورزشگاه شهید فکری کاشان
بادران نوین تهران- استقلال آبی ب تهران / ساعت 14 – ورزشگاه کارگران تهران
شهرداری فومن – آبی پوشان اردبیل / ساعت 14 – ورزشگاه آزادی فومن
داماش گیلان- شهرداری بندرعباس / ساعت 14 – ورزشگاه عضدی رشت
شهرداری ارومیه – شهید کریمی جویبار / ساعت 14 – ورزشگاه خانه جوان ارومیه
شهرداری ماهشهر- نفت نوین آبادان / ساعت 14:15 – ورزشگاه شهدای ماهشهر

 

هفته سیزدهم
شنبه 13 آذر 95
شهید کریمی جویبار – شهرداری بندرعباس / ساعت 14 – ورزشگاه واسوکلا
استقلال آبی ب تهران- شهرداری ماهشهر / ساعت 14 – ورزشگاه عطر سیب باقرشهر
آبی پوشان اردبیل- شهرداری کاشان / ساعت 14 – ورزشگاه تختی اردبیل
شهرداری ارومیه – شهرداری فومن / ساعت 14 – ورزشگاه خانه جوان ارومیه
نفت نوین آبادان- داماش گیلان / ساعت 14 – ورزشگاه تختی آبادان
پتروکیان شوشتر- بادران نوین تهران / ساعت 14 – ورزشگاه تختی شوشتر

دیدار معوقه از هفته یازدهم
پنجشنبه 18 آذر 95
شهرداری فومن- پتروکیان شوشتر / ساعت 14 – ورزشگاه آزادی فومن
دیدار معوقه از هفته هشتم
پنجشنبه 18 آذر 95
شهرداری ماهشهر- بادران نوین تهران / ساعت 14 – ورزشگاه شهدای ماهشهر