((نو بهار است در آن کوش که خوشدل باشی))
این جهان شعریست که بهار از نو می نویسد. بر درختان بی برگ، بر کوچه های یخ بسته، بر شب هایی محو از ستاره، بر تخیلی فراموش شده، بر سنگفرشی خسته از زمستان، بر این ها از صدای نفس زندگی می نویسد. این خود عاشقیست.
نوروز، تفسیر همان رویاییست که در شب های سرد تنهاییمان، بر خیال خود می کشیدیم. شاید نقش یک صعود، شاید نقش یک پرواز و شاید اوج یک عاشقانه. این طبیعت و این عشق، دستخط بهار است. بلند شو ای دوست، زندگی را ببین و زنده شدن را و دوران نو شدن زمین را. این جهان است و این تغییر است و این بهار است. ببین ای دوست و لذت ببر.

سال نو را به تمامی وارش اسپرتی های عزیز تبریک عرض می کنیم. با آرزوی سالی سرشار از اتفاقات خوش برای شما همراهان همیشگی و با آرزوی موفقیت برای تیم محبوبمان. امیدواریم با یاری خدا و حمایت شما عزیزان و همت تمام ارکان باشگاه و مسئولین، شاهد اوج گیری داماش گیلان باشیم.

سال جدیدتان مبارک…

 

نگارنده: حسام قربانی