مروری بر آنچه که بر تیمهای فوتبال و والیبال داماش گیلان در سال 1389 گذشت-قسمت چهارم

  یادش بخیر! روزگاری بود که در هر کجا و کوچه خیابان این شهر که قدم میگذاشتی حرف از پگاه بود و نتایج آن. حتی اسم پگاه بر روی دیوارها نوشته می شد بس که در دل مردم برای خودش محبوب شده بود این تیم... مدتی میشود که داماش آمده، میگویند آمده است تا بماند نه آنکه دل مردم را با خود ببرد [...]