ارغوان رضایی، ملکه تنیس ایران در گفتگو با وارش اسپرت: در فرانسه بزرگ شدم اما تربیتم ایرانی است / افتخار می کنم که بگویم چنین همشهری های روشن فکری دارم

با سفر تنیسور مطرح ایرانی به سرزمین مادری اش صبح جمعه برای تهیه مصاحبه ای به محل اقامتش رفتیم. رسیدن ما همزمان شده بود با پایان تمرین و ورزش صبحگاهی و بازگشت بانو رضایی از پارک بانوان منظریه کلانشهرباران...در این مصاحبه ارغوان رضایی به سوبرداشت اشتباه از اقدامش در اهدای راکت تنیس در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، روشن [...]