گزارش تصویری داماش رشت-شهرداری یاسوج-2

                عوامل انتظامی در حال خارج کردن بازیکنان و کادر فنی شهرداری یاسوج که به سوی داور حمله ور شده بودند!     گزارش تصویری (2) در ادامه مطلب...                                                 عکس : داماش ایرانیان