یادداشت: داماش و مالکش را دستمایه بازی های سیاسی خود نکنید!

ساعتی پس از پایان بازی داماش گیلان برابر شهرداری کاشان، یادداشتی بر خروجی پایگاه خبری و تحلیلی گیل خبر قرار گرفت که ذهن هر خواننده هوشمند را به این سمت می برد که نگارنده آن مقاله منتظر توقف داماش در برابر حریف کاشانی بود و پیش از آغاز مسابقه یادداشت مورد نظر را به جهت تخریب مالک و رئیس هیات مدیره [...]