شرکت ۴ بوکسور گیلانی در مسابقات قهرمانی بزرگسالان کشور

دیار وارش: رئیس هیأت بوکس گیلان با اشاره به آغاز مسابقات بوکس قهرمانی کشور در رده بزرگسالان در شهر زاهدان از شرکت استان با چهار بوکسور در این مسابقات خبرداد. به گزارش وارش اسپرت - پایگاه خبری و تحلیلی ورزش گیلان ، امین قاسمی پور در گفتگو با مهر با اشاره به برگزاری مسابقات قهرمانی کشوری بوکس در رده بزرگسالان، [...]