مختاری: میخواهیم اشک حسرت داماشی ها را به اشک شوق تبدیل کنیم

    دیار وارش: پارامترهای زیادی در موردش صدق می کند که نمی توان از لقب بازیکن غیربومی برایش استفاده کرد... از سویی نزدیکی فرهنگی و زبانی مردم شهسوار به گیلانی ها و از سوی دیگر تعصب او در هشت سال حضورش در داماش کافی بود تا حتی بازوبند کاپیتانی تیم محبوب رشتی ها را هم در برخی از دیدارها [...]