جای خالی داماش در روز آغازین لیگ یک همچون غم وصف‌ناپذیری برای داماشی ها است که روزگار را به عشق تیم محبوب‌شان می گذراندند!
.
اما موضوع وقتی زجرآور می شود که داماش در هیچ لیگی جایی ندارد و سهمیه لیگ کشوری را از گیلان به عنوان یک استان فوتبالی گرفتند و به استانی تقدیم کردند که ناچار است دیدارهایش را در تهران برگزار کند!
.
نکته قابل تامل دیگر انفعال و سکوت آزاردهنده متولیان امر است که هیچ تلاشی در جهت کسب سهمیه لیگ دویی هم صورت نمی گیرد؛ چگونه جوابگوی وجدانِ خوابیده ای خواهید شد که شاید روزی بیدار شود؟!