این بار در قالب تصاویر نوستالژیک فوتبال رشت از آلبوم خاطرات وارش اسپرت تصمیم گرفتیم تا تصویری از تیمی منتشر کنیم کن در سال ۸۳ نماینده رشتی ها در لیگ برتر بود.

پس از صعود مقتدرانه رشتی ها به لیگ برتر شاهد حضور بازیکنان بازنشسته یا تازه به دوران رسیده ای از شهرهای اطراف در پگاه گیلان بودیم، تیمی که صرفأ بر مبنای پول صنایع شیر بسته شده بود.

البته نباید در همان برهه اقدام ماندگار و احداث آکادمی قدرتمند توسط مدیریت وقت پگاه در پرورش نسلی از بازیکنان رشتی را فراموش کرد که تا سالها نیاز تیم های رشتی را تامین کردند.

 

بازیکنان حاضر در عکس به شرح زیر می باشد:
ایستاده از راست: مرتضی ابراهیمی(C) – رسول میرطرقی – بیژن حسینی – رادیولویچ – پژمان نوری – محمد خرمگاه

نشسته از راست:
مصطفی حاجتی – محمدخانی – فیلیکس خوجویان – علی عشوری زاد – ناصر شیردل