وارش اسپرت – تارنمای هواداران داماش گیلان (دیار وارش) : در روزی سرد بی شباهت به بهار، بازی را واگذار کردیم و بی صدا در منطقه سقوط جدول جای خوش کرده ایم؛ هنوز هم توان اعتراض بر ما جای مانده اما سنگ صبوری نیست که ناله های معترضمان را بشنود.
چند صباحی است که اینجا دیگر از سرود های پس از پیروزی و دل خوشِ سرمستِ از برد خبری نیست ، اما تا دلتان بخواهد گردن های پر رگ داریم که غلو شده است از ادعای غیرت و تعصب و تجربه! از ایستادگی و خاطره، از نوید های بی سرانجام از سحر های نزدیک و افق های دور، از استعفا های با حقوق، از استعفا ندادن ها و از لبخندهای ملیح زجر آور بعد از باخت…
 
آن طرفتر اما آدم هایی هستن که زیر آفتاب سوزانِ تابستان و یا باران و سوز سرمای زمستان ادعایشان با حقیقت فاصله ندارد و تا بی نهایت فریاد دارند اما عهد بستن به پایدار بودن، اینکه حتی زیر باران باید تشویق کرد، زیر باران باید بی چتر ماند…
 

خیلی دورتر ها بزرگترهایی هست که برای تیم شهرت تصمیم می گیرند! که بدون حضور، حضور دارند و ما اسیر مخمصه آنهاییم و بدون پناه درگیر مبارزه ایم.
 
امروز انتهای جدول هستیم و دیگر چیزی به نابودی داماش نمانده…هوادارانی که تا دیروز برای آسیایی شدن فریب خوردند و امروز کاملا متوجه اتفاقات هستند. یک شهر است و یک خاطره تلخِ فریب. افکار فوتبال دوستان شهر بارانی رشت اسیر شده است از پلیدی و ریاهای اول فصل، مانده است در پایان فصل های بی نتیجه ….
دیگر سحر نزدیک نیست…که امروز از باخت به شهرهای بی فوتبال ناراحت نیستیم، ما نگران نابودی غرورمان هستیم، پس می خواهیم که اگر برای کمک به تیم مان توان ندارید جدا شوید و روی صندلی های سردِ پر از خاطره استادیوم پیر رشت تکیه دهید؛ این سرما به مراتب از گرمای چای تلخ پشت میز بهتر است!
 
نگارنده: مهیار صیاد
www.varesh-sport.com
وارش اسپرت –تارنمای هواداران داماش گیلان