گزارش تصویری کامل را در ادامه مطلب ببینید:


عکس زیر بخوبی بیانگر همه چیز است. چاوشی بعد از گلزنی برای چندمین بار در این فصل بجای تقسیم شادی با هواداراننزد عابدینی می‌رود و سراوانی به او متذکر می‌شود که به سمت هواداران برو!


مرد محبوبی کهپس از گلزنی بر خلاف عرف! بازیکنان گلزن داماش نزد هواداران آمد و شادی پس از گل را با هواداران تقسیم نمود.