قسمتی از تماشاگران جایگاه کانون هواداران و سایت وارش اسپرت ( ابرهای طوفانی) 

 

این دو قطعه فیلم هم مربوط میشه به دو تا از پنالتی های داماش که توسط رشتی با تعصب عزیز فرستاده شد. البته فیلم یک پنالتی دیگه رو هم فرستادند که از کیفیت صدا و تصویر برخوردار نبود!

 

لینک فیلم پنالتی اول داماش رشت در نیمه اول که منجر به ثمر رسیدن گل دوم شد

لینک فیلم پنالتی سوم داماش رشت در نیمه دوم که منجر به ثمر رسیدن گل سوم شد

 

 

گزارش تصویری(1) در ادامه مطلب…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عکس:داماش ایرانیان