وارش اسپرت – تارنمای هواداران داماش گیلان : هواداران داماش گیلان روز گذشته با ساماندهی خودجوشی که با همکاری وارش اسپرت و هواداران متعصب انجام شده بود خود را به استادیوم رسانیده بودند با تشویق های ممتد خود از آغاز مسابقه تا پایان نقش بسیار پررنگی را در پیروزی داماش ایفا کردند .

 

سری سوم گزارش تصویری که اختصاص به هواداران بر روی سکوها دارد را می توانید در ادامه مطلب مشاهده فرمائید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عکس ها : داماش ایرانیان