بازیکنان قدیمی وبومی داماش به رسم ادب به سراغ یشیچ مربی اسبق خود در پگاه سابق رفتند

 

 

سری دوم از گزارش تصویری بازی شهرداری تبریز و داماش گیلان را در ادامه مطلب ببینید

 

 

 

 

 

 

 

 

توپی که به شکلی خطرناک در نیمه اول از بالای سر محمدی و کنار دروازه داماش عبور کرد