برای دیدن سایر عکس ها …

 

 

محمدرضا مثل تمام بازیکنان یک نیمه بازی کرد اما موثر و زیبا

 

رخچکا مربی چوکای تالش که با اکثر بازیکنان به زبان گیلکی صحبت میکرد

چرا که اکثر بازیکنان چوکا مثل خود رخچکا گیلک بودند نه تالش!

حسین ملکی و مصطفی حاجتی دو دوست و همبازی قدیم

صحنه هایی شبیه به این زیاد دیدیم!

گویا مرتضی یکه به یاد قدیم خود هوس بازی در این دیدار را داشت…

ایمان گلعلی زاد که سالهای قبل از او به عنوان یکی از پدیده های رشت نام میبردند بعد از مدتها در

نیمه دوم این دیدار بازی کرد.

خوش و بش کادر فنی دو تیم

 

هادی سهرابی تنها بازیکن 90 دقیقه ای دیدار داماش گیلان و چوکا تالش

تمامی بازیکنان 45 دقیقه در میدان حضور داشتند الا هادی…

علی امیری که هنوز نتوانسته به شرایط سال قبل خود برگردد

اما در این بازی چشمه های از آن علی امیری را نشان داد