گزارش تصویری بازی داماش گیلان – نفت آبادان در ادامه مطلب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عکس ها برگرفته از داماش ایرانیان