گزارش تصویری بازی استقلال-داماش در ادامه مطلب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لحظه به ثمر رسیدن گل عکس اول

 

لحظه به ثمر رسیدن گل عکس دوم

 

پس از گل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عکس ها بر گرفته از داماش ایرانیان