حالیا معجزه ی باران را باور کن

و سخاوت را در چشم چمنزار ببین

و محبت را در روح نسیم

که در این کوچه ی تنگ

با همین دست تهی

روز میلاد اقاقی ها را

جشن میگیرد

خاک جان یافته است

تو چرا سنگ شدی

تو چرا این همه دلتنگ شدی

باز کن پنجره ها را و بهار را باور کن. فریدون مشیرى

 

بار دیگر کمیته انضباطى فوتبال حکمى داد و در آن باشگاه داماش به پرداخت جریمه محکوم شد، گویى قرار نیست کمیته انضباطى رایى صادر کند و براى جوریى کارش نامى از داماش نبرد، احکامى که در هیچ بى دادگاهى نظیرش صادر نمى شود و متاسفانه هیچ گوش عدالت خواهى قرار نیست فریاد مظلومیت مردم شهرباران را بشنود. پرسش ما از آنان که با قلم خود شمشیر را بر روى مردم دیار مهربانى از رو بسته اند، این است که چرا در زمانى که بازیکنان ما را در شهرهاى دیگر مورد شدیدترین بى حرمتى ها قرار مى دهند چشمهایتان بسته است و گوش هایتان قرار نیست چیزى بشنوند!؟

آقایان نگاهبان عدالت، زمانى که هفته هاى متوالى داوران کم تجربه دوره هاى کار آموزى خود را با سوت هاى وحشتناک اشتباهشان در رشت مى گذراندند و هواداران نجیب ما جز صبورى و سکوت حرکتى نکردند شما از یک قدردانى ساده خساست کردید و شاید سکوت در برابر حق کشى را وظیفه هوادارانمان دانستید!!! روى سخن ما نه با کمیته انضباطى است – که با وجود آقاى حسن زاده مدتهاست که امیدى به شفا از آن امام زاده نداریم!- بلکه به مراجع ذى صلاح و عدالت جوى کشورمان مى گوییم که در این سال چه بر سر ما آوردند؛ هوادارانمان را در حالى که مهمان بودند محروم کردند و به میزبان کارى نداشتند، زمانى که در رشت از هواداران تیم مهمان تقدیر کردیم، آقایان چشم بستند و تا فریاد اعتراضى بلند شد محروممان کردند! از مربى و بازیکن حریف قدردانى شد اما زوم دوربین ایراد گیران کاهى را مى دید که در برابر کوه هواداران ناچیز بود! جریمه نقدى، توبیخ و محرومیت به مانند نقل و نبات بر علیه ما صادر شد و در برابر توهین ها و نامهربانى هایى که بر ما روا شد تنها سکوت اختیار شد و سکوت!!!

اما جوانان صبور شهرباران چون فولاد در آتش این نامهربانى ها آبدیده شدند و سیاوش گونه از آتش ظلم عبور کردند و تطهیر شدند. گویى اراده خداوند در این بود که این سال پر دلهره و تشویش با آزمودن تحمل مردمان باران پایان یابد و به شکر خدای بزرگ که همگى سربلند شدیم در این آزمون الهى. و در این لحظات که همراه با خبرهاى خوش و مسرت بخش براى طرفدار داماش گیلان همراه شده است، از بازیکنان،کادر فنى،مسئولان و هوادارانمان مى خواهیم تا دست در دست هم این سه گام آخرین را با قدرت و صلابت برداریم تا در این بهار طبیعت، بهار پیروزمند داماش مان را هم جشن بگیریم.

"کانون هواداران داماش شهرباران"

 

 

 

نظرات خود را فقط از کادر نظرات پایین همین صفحه وارد کنید و پس از تائید مدیریت برای مشاهده آن اینجا کلیک کنید