باشگاه داماش در بیانیه‌ای بر روی صفحه اینستاگرامی خود، خبر تعطیلی باشگاه را کذب دانسته و رسانه‌های منتشر کننده خبر را تهدید به پیگیری قضایی کرده است.
در بخشی از متن این بیانیه که ظاهرا برای تشکر از هواداران نگاشته شده، آمده است:
«در خصوص شایعات هفته اخیر مبنی بر تعطیلی دفتر باشگاه، تمرینات تیم و انصراف اینجانب از تیمداری را با قاطعیت تکذیب نمایم و با دستور مؤکد به واحد حقوقی باشگاه خواستار پیگرد قضایی نسبت به رسانه‌هایی می‌باشم که اقدام به تشویش اذهان عمومی و تخریب وجهه اینجانب و تمام ارکان باشگاه بزرگ داماش در فضای مجازی نمودند. »
اگرچه شاید مدیران و مشاورین باشگاه داماش چندان به موقعیت حساس بازی با صدرا تبریز آگاه نباشند، اما با در نظر گرفتن این شرایط حساس که برای ما بسیار اهمیت دارد و جلوگیری از حواشی بیشتر تنها به این پاسخ کوتاه بسنده می‌کنیم:
اینکه پس از یک هفته نسبت به شنیده‌ها و اخبار، واکنش تکذیبی ارائه می‌شود خود گواهی بر این ضرب المثل است که تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها
اما به هر روی، مدارک و مستندات اخبار تصمیم به تعطیلی باشگاه پس از بازی داماش با پانیک در تالش را در اختیار داریم که البته قابلیت انتشار رسانه‌ای و عمومی آن به دلیل مسائل حقوقی و امانتداری نیست، اما در هر محکمه‌ای حاضر به ارائه هستیم.