تا زمانی که ضمانت امنیتی و مالی مالک جدید داماش رائه نشود، این تغییر مالکیت غیرقانونی است.
به گزارش وارش اسپرت مدیرکل ورزش و جوانان گیلان با اشاره به تغییر مالک باشگاه داماش گیلان در گفتگو با دیار میرزا گفت: در این خصوص هنوز به این اداره مدارکی ارایه نشده اما خبر این انتقال و جابجایی مالکیت باشگاه داماش را در رسانه ها و فضای مجازی دیده ام.

مریم بخشی تصریح کرد: تا زمانی که این موارد به ما ارجاع نشده و ضمانت امنیتی و مالی آن ارائه نشود، این تغییر مالکیت غیرقانونی است چون باید اداره کل ورزش و جوانان گیلان مجوز این امر را صادر کند اما تا کنون در این خصوص هیچ صحبتی با ما نشده و هیچ مدارکی نیز ارائه نشده است.