صحنه به ثمر رسیدن گل اول داماش گیلان از روی نقطه پنالتی توسط علی نظیفکار

 

 

برای دیدن عکسهای این مسابقه …

 

 

صحنه اعتراض بازیکنان داماش گیلان به نحوه داوری

 

 

پنالتی تیم نفت مسجد سلیمان در نیمه دوم که بدین شکل به بیرون زده شد

 

 

 

 

 

 

نیمکت داماش شهر باران

 

 

و این هم علی نظرمحمدی…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*با تشکر از همکارانمان در سایت کانون هواداران نفت مسجد سلیمان که 9 عکس اول را برایمان فرستادند

و همینطور همکارمان رضا عیدیوندی در سایت هواداران نفت مسجد سلیمان که 5 عکس آخر را ارسال کردند.