*جریان پرسپولیسی شدنت چیست؟

ازطریق رسانه‌ها و مدیربرنامه هایم متوجه شدم که پرسپولیسی‌ها خواهانم شدند اما آنها هنوز هیچ تماس مستقیمی با من نداشتند.

 

*به شخصه دوست داری این انتقال صورت بگیرد؟

صددرصد. من 2، 3 سالی است که از پرسپولیسی‌ها پیشنهاد داشتم اماشرایط جور نمی‌شد تا بتوانم به این تیم بروم. انشاءالله هرچه زودتراین جابه‌جایی صورت بگیرد و من بتوانم به عضویت پرسپولیس دربیایم.

 

*یعنی دیگرنمی خواهی درداماش بمانی؟

نه، دیگر دوست ندارم دراین تیم ادامه بدهم. فقط به خاطر عابدینی به اینجا آمدم و در داماش فقط شخص عابدینی را می شناسم؛ همیشه به اواحترام می گذارم و دوست دارم او به من کمک کند.

 

متن کامل مصاحبه در ادامه مطلب

*حرفهایت کمی مشکوک است.

بحث این حرفها نیست، من وقتی می خواستم به داماش بیایم فقط عابدینی را می شناختم. او در کارش بسیارحرفه ای و وارد است اما باورکنید شرایط را برایم دراینجا سخت کردند.

 

*چه کسانی شرایط رابرایت سخت کردند؟

بهتر است اسمی نبرم.

 

*گویا قاسمپوردر یکی از جلسه هاگفته بود به علت ترافیک بازیکن تو را نمی خواهد. درست است؟

قاسمپور در جلسه ای که با من و چند بازیکن دیگر داشت اعلام کرد به‌علت ترافیک بازیکنان هافبک در نیم‌فصل تعدادی ازبازیکنان را می خواهند ردکنند، من هم به اوگفتم خواهش می‌کنم اگر ترافیک خط هافبک دارید مرا اولین نفر از تیم کنار بگذارند تا بتوانم درجایی دیگر بازی کنم.

 

*یعنی اینقدردر داماش عذاب می کشی؟

شرایط دراینجا برایم خیلی سخت شده، به‌خاطر یکسری مسائلی که برایم پیش آمده دیگر نمی توانم درداماش بمانم خیلی‌ها ازحضورم درداماش خوشحال نیستند و من اصلا دوست ندارم آنها اذیت شوند؛ بنابراین اگر عابدینی کمکم کند از داماش می روم.

 

*از چه تیمهایی پیشنهاد داری؟

من دقیقا در جریان نیستم اما چند تیم بامدیربرنامه های من مذاکره کردند و قطعا ظرف چندروز آینده تکلیفم مشخص خواهدشد.

 

*پس دیگر در داماش نمی مانی؟

خیر، اصلا.

 

*تکلیفت با پرسپولیس کی مشخص می شود؟

صحبتهای جزیی صورت گرفته اماباید باتوافق باشگاه وموافقت عابدینی این قضیه انجام شود.

 

*از نوع حرف زدنت معلوم است که خیلی علاقمندی به پرسپولیس بروی؟

بی شک پرسپولیس تیم بزرگی است وهر بازیکنی علاقمند است روزی دراین تیم بازی کندو من هم ازاین قاعده مستثنی نیستم وعلاقمندم به این تیم بزرگ بپیوندم و شانس به این خوبی را ازدست ندهم.

 

*راستی صحت دارد که بازیکنان و هواداران رشتی علیه بازیکنان غیر بومی باند تشکیل دادند؟

اصلا چنین چیزی صحت ندارد. بنده جزاحترام چیزی ازهواداران رشتی ندیدم، آنها یکی از بهترین هواداران ایران هستند و من بابت حمایتهایشان ازهواداران رشتی ممنونم. همچنین خود من تاکنون با مربیان بزرگی کارکردم و به یاد ندارم که به بازیکنی پاس نداده باشم یا باندبازی کرده باشم.

 

*حرف دیگری نمانده که بزنی؟

فقط از عابدینی خواهش می کنم که در بحث جدایی من همکاری کند، همانطور که صادقانه و با خواست ایشان به داماش آمدم از او خواهش می کنم برای جدایی ازاین تیم به من کمک کند.