امروز قرار بود طی اقدامی خودجوش،مراسم ترحیم ناصر حجازی از سوی دوستداران وی در شهر رشت از ساعت 4 الی 6 بعد از ظهر در مسجد چینی چیان برگزار شود که این امر بنا به دلایلی میسر نشد.

 

عصر امروز وقتی دوستداران ناصر حجازی به محل برگزاری مراسم مراجعه کردند،متاسفانه بادر بسته مسجد مواجه شدند تا در نهایت پس از حدود 30 دقیقه انتظار با صلوات و فاتحه به نوعی مراسم خود را در پشت در مسجد برگزار کردند.

سپس با سر دادن شعارهایی قدردانی خود را از اسطوره بزرگ ورزش ایران بجا آوردند و در نهایت با مداخله نیروی انتظامی این مراسم در نوع خود خاص به پایان رسید.

 

گزارش تصویری در ادامه مطلب…

 

 

 

 

 

 

 

نمایی از شعارهای دوستداران ناصر خان پشت در بسته مسجد چینی چیان!