قرعه کشی رقابت های لیگ یک فوتبال باشگاه های کشور برگزار شد.

به گزارش وارش اسپرت – تارنمای هواداران داماش گیلان، قرعه کشی رقابت های لیگ یک فوتبال باشگاه های کشور در فصل ۱۴۰۰-۱۳۹۹ از ساعت ۱۵ امروز (سه شنبه) با حضور نمایندگان باشگاه های شرکت کننده در این رقابت ها در محل آمفی تئاتر هتل آکادمی ملی فوتبال و توسط نمایندگان سازمان لیگ انجام شد.

این قرعه کشی در حالی صورت گرفت که نام کارون اروند خرمشهر طبق رای کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال در خصوص امتیاز لیگ یکی داماش گیلان در جدول رقابت ها قرار گرفت! فریبرز محمودزاده در حاشیه این مراسم در این خصوص گفت هنوز تکلیف نهایی این موضوع مشخص نشده است و در صورت بازگشت امتیاز (از سوی کمیته استیناف) به داماش گیلان، برنامه مسابقات با نام این تیم دستخوش تغییر خواهد شد.

در صورت برطرف شدن مشکل امتیاز لیگ یکی داماش گیلان، لاجوردی ها در هفته اول مسابقات نخستین دربی گیلان را برابر چوکا تالش در رشت برگزار خواهند کرد.

برنامه کامل نیم فصل اول این رقابت ها که قرار است از تاریخ ۲۶ آبان ۱۳۹۹ بدون حضور تماشاگران آغاز شود، به شرح زیر است:

 

هفته اول 

ملوان انزلی – قشقایی شیراز

شاهین بوشهر-شهرداری استارا

استقلال خوزستان-بادران

داماش گیلان (کارون اروند خرمشهر) – چوکای تالش

آرمان گهر-پارس جنوبی

نود ارومیه – هوادار

استقلال خوزستان- رایکا بابل

فجر سپاسی – خوشه طلایی ساوه

مس کرمان – گل ریحان

 

هفته دوم

چوکای تالش – ملوان

قشقایی – آرمان گهرسیرجان

پارس جنوبی جم – رایکا بابل

بادران – داماش گیلان

خوشه طلایی ساوه – استقلال خوزستان

استقلال ملاثانی – هوادار تهران

مس کرمان – شاهین شهرداری بوشهر

شهرداری آستارا – فجرسپاسی

نود ارومیه – گل ریحان البرز

 

هفته سوم 

هوادار – قشقایی شیراز

رایکا بابل – ملوان بندرانزلی

شهرداری آستارا – مس کرمان

فجرسپاسی شیراز – نود ارومیه

شاهین شهرداری بوشهر – خوشه طلایی ساوه

داماش گیلان – استقلال ملاثانی

آرمان گهرسیرجان – بادران تهران

استقلال خوزستان – چوکای تالش

گل ریحان البرز – پارس جنوبی جم

 

هفته چهارم 

بادران تهران – شهرداری آستارا

ملوان بندرانزلی – آرمان گهرسیرجان

قشقایی شیراز – رایکا بابل

پارس جنوبی جم – داماش گیلان

استقلال ملاثانی – استقلال خوزستان

خوشه طلایی ساوه – هوادار تهران

نود ارومیه – شاهین شهرداری بوشهر

مس کرمان – فجرسپاسی شیراز

چوکای تالش – گل ریحان البرز

 

هفته پنجم 

شاهین – قشقایی

شهرداری آستارا – استقلال ملاثانی

داماش گیلان – ملوان بندرانزلی

مس کرمان – نود ارومیه

رایکا بابل – چوکا تالش

گل ریحان – خوشه طلایی

استقلال خوزستان – آرمان گهرسیرجان

هوادار – بادران

 

هفته ششم

قشقایی – داماش گیلان

نود ارومیه – شهرداری آستارا

ملوان – استقلال خوزستان

خوشه طلایی – مس کرمان

آرمان گهرسیرجان – رایکا بابل

استقلال ملاثانی – گل ریحان

بادران – فجرسپاسی

چوکا تالش – هوادار

پارس جنوبی – شاهین

 

هفته هفتم

فجرسپاسی شیراز – قشقایی شیراز

شاهین شهرداری بوشهر – ملوان بندرانزلی

داماش گیلان – آرمان گهرسیرجان

استقلال خوزستان – رایکا بابل

شهرداری آستارا – خوشه طلایی ساوه

نود ارومیه – استقلال ملاثانی

گل ریحان البرز – بادران تهران

مس کرمان – چوکای تالش

هوادار – پارس جنوبی جم

 

هفته هشتم

چوکای تالش – شهرداری آستارا

قشقایی – مس کرمان

خوشه طلایی – نود ارومیه

رایکا بابل – داماش گیلان

پارس جنوبی جم – استقلال خوزستان

آرمان گهرسیرجان – هوادار

بادران – شاهین شهرداری بوشهر

استقلال ملاثانی – فجرسپاسی شیراز

ملوان – گل ریحان

 

هفته نهم 

استقلال خوزستان – قشقایی

فجرسپاسی – ملوان

شهرداری آستارا – آرمان گهرسیرجان

هوادار – رایکا بابل

گل ریحان – داماش گیلان

خوشه طلایی – استقلال ملاثانی

نود ارومیه – بادران

شاهین شهرداری بوشهر – چوکای تالش

مس کرمان – پارس جنوبی جم

 

هفته دهم 

پارس جنوبی – شهرداری آستارا

استقلال ملاثانی – مس کرمان

قشقایی – نود ارومیه

بادران – خوشه طلایی

داماش گیلان – استقلال خوزستان

ملوان – هوادار

آرمان گهرسیرجان – شاهین شهرداری بوشهر

چوکای تالش – فجرسپاسی شیراز

رایکا بابل – گل ریحان

 

هفته یازدهم

گل ریحان – قشقایی

شهرداری آستارا – ملوان

مس کرمان – آرمان گهرسیرجان

شاهین شهرداری بوشهر – رایکا بابل

فجرسپاسی – داماش گیلان

هوادار – استقلال خوزستان

استقلال ملاثانی – بادران

خوشه طلایی – چوکای تالش

نود ارومیه – پارس جنوبی جم

 

هفته دوازدهم

قشقایی – شهرداری آستارا

بادران – مس کرمان

چوکای تالش – نود ارومیه

ملوان بندرانزلی – خوشه طلایی

پارس جنوبی – استقلال ملاثانی

داماش گیلان – هوادار تهران

استقلال خوزستان – شاهین شهرداری بوشهر

رایکا بابل – فجرسپاسی

آرمان گهرسیرجان – گل ریحان

 

هفته سیزدهم

خوشه طلایی – قشقایی شیراز

مس کرمان – ملوان بندرانزلی

نود ارومیه – آرمان گهرسیرجان

شهرداری آستارا – رایکا بابل

شاهین شهرداری بوشهر – داماش گیلان

فجرسپاسی – استقلال خوزستان

گل ریحان – هوادار

استقلال ملاثانی – چوکای تالش

بادران – پارس جنوبی

 

هفته چهاردهم

داماش گیلان – شهرداری آستارا

رایکا بابل – مس کرمان

ملوان بندرانزلی – نود ارومیه

پارس جنوبی جم – خوشه طلایی ساوه

قشقایی شیراز – استقلال ملاثانی

چوکای تالش – بادران

هوادار – شاهین شهرداری بوشهر

آرمان گهرسیرجان – فجرسپاسی شیراز

استقلال خوزستان – گل ریحان

 

هفته پانزدهم

بادران – قشقایی

استقلال ملاثانی – ملوان

خوشه طلایی – آرمان گهرسیرجان

نود ارومیه – رایکا بابل

مس کرمان – داماش گیلان

شهرداری آستارا – استقلال خوزستان

فجرسپاسی شیراز – هوادار تهران

چوکای تالش – پارس جنوبی جم

شاهین شهرداری بوشهر – گل ریحان

 

هفته شانزدهم

گل ریحان – شهرداری آستارا

هوادار – مس کرمان

استقلال خوزستان – نود ارومیه

داماش گیلان – خوشه طلایی

آرمان گهرسیرجان – استقلال ملاثانی

رایکا بابل – بادران

قشقایی – چوکای تالش

ملوان – پارس جنوبی جم

شاهین شهرداری بوشهر – فجرسپاسی

 

هفته هفدم

پارس جنوبی – قشقایی

بادران – ملوان

چوکای تالش – آرمان گهرسیرجان

خوشه طلایی ساوه – رایکا بابل

نود ارومیه – داماش گیلان

مس کرمان – استقلال خوزستان

شهرداری آستارا – هوادار تهران

استقلال ملاثانی – شاهین شهرداری بوشهر

فجرسپاسی – گل ریحان