جا دارد وارش اسپرت به خاطر این اختلالات 80 ساعته از کلیه کاربران خود عذرخواهی کند . مطمئنا خیلی از شماها این انتظار را داشتید که حداقل بعد از این مدت سایت را با طرح و امکانات جدید ببینید که ضمن عذرخواهی دوباره با توجه به کمبود وقت این امر در حال حاضر میسر نمی شود و باید در زمانی مناسب و با امکانات بهتر این عمل صورت پذیرد .

 

با تشکر از صبوری شما کاربران همیشگی

وارش اسپرت – تارنمای هواداران داماش گیلان