وی ادامه داد: ما اجازه می دهیم که تیم های قدر و بزرگان فوتبال دعواهایشان را بر سر بازیکنان انجام دهند و سپس ما وارد معرکه شویم و بازیکن را بر اساس بودجه تیممان جذب می کنیم.

عابدینی ادامه داد: تیمی مثل داماش که بین 6 تا 10 جدول در لیگ برتر برنامه ریزی کرده طبیعی است که قرارداد بازیکنانش چیزی در حد 50 درصد سپاهان، 55 درصد ذوب و 60 درصد پرسپولیس و استقلال باشد.

 

*ما طبق سنت بازیکنان باقیمانده را جذب می کنیم

وی ادامه داد: تیم هایی مثل داماش که ادعایی ندارند و قصد سنت شکنی و یا قهرمان شدن را ندارند بر طبق سنت، که سنت به پسندیده ای بوده و همه جای دنیا چنین سنتی وجود دارد عمل می کنیم و پس از اینکه تیم های بزرگ بازیکن جذب کردند وارد عمل می شویم.

 

* هیچ کس به سقف قرارداد عمل نمی کند

امیر عابدینی اظهار داشت: آنچه امروزه در بازار نقل و انتقالات صورت می پذیرد چندگانه است و سازمان لیگ سقف قراردادی تعیین کرده و همه باشگاه ها را هم ملزم به رعایت این سقف کرده است.

وی ادامه داد: وقتی با بازیکن ها صحبت اعداد و ارقام را می کنیم متوجه می شویم خیلی به سادگی از این سنت اخلاقی و عرفی باشگاه ها و بازیکنان عبور می کنند.

 

برای مطالعه متن کامل …

 

* سقف قرارداد باید اصولی باشد

مدیر عامل داماش بیان کرد: هم اکنون سقف قرارداد برای بازیکنان 350 میلیون است اما با توجه به درجه بندی بازیکنان این سقف باید تعیین شود.

وی در ادامه بیان کرد: بازیکنان ردیف A که به تیم ملی دعوت می شوند بازیکنان ردیف B بازیکنانی که دعوت شده اند ولی خط خوردند، بازیکنان ردیف C که در سطح بازیکنان A و B نیستند و بی طعنه می زنند و در آخر بازیکنان ردیف D که معمولی و حدود 540 بازیکن در لیگ برتر بازی می کنند بر اساس سقف قرارداد پول بگیرند.

عابدینی در ادامه اظهار داشت: با این روش نباید ناراحت قراردادها بود اما مبنای اجرای سقف مشکل دارد یکی در محدودیت بازیکن و دیگری محدودیت سقف قرارداد داریم و این ما را به مشکل می اندازد چرا که به این سقف قرارداد عمل نمی شود.

 

*بازیکنان درجه یک سقف را مشخص می کنند

وی ادامه داد: بازیکنی که ردیف A در سطح فوتبال ما بازی می کند حدود 750 میلیون تومان و بازیکن سطح B پانصد میلیون و درجه C چهارصد میلیون می گیرد که این امر بیانگر این است که سقف قرارداد را بازیکنان مشخص می کنند و این دستمزدها با سقفی که سازمان لیگ قراردارد متفاوت است.

 

* اسکلت داماش حفظ می شود و بازیکن ستاره نمی گیریم

مدیر عامل داماش بیان کرد: ما تلاش می کنیم ابزار کارمان را قوی کنیم تا در میانه فصل به مشکلی برنخوریم اسکلت تیم ماندگار و سرمربی خیلی ها را حفظ کرده و چند بازیکن از دسته یک گرفته ایم و تا زمانی که ثبت نشود نامشان را بیان نخواهم کرد در تیم سقف را به سرمربی و بازیکنان می سپاریم و سعی می کنیم از کف پایین تر نیاییم.

 

* لزومی ندارد همه دوستانم داماشی باشند

وی خاطرنشان کرد: بنده را همه می شناسند دلیل ندارد که هر کس با بنده سلام و علیک داشت معنایش عقد قرارداد او باشد و اسمشان در روزنامه بیاید نام بازیکنانی که برای فصل آینده برای تیم گرفتیم را در زمان ثبت اعلام می کنم.