به دنبال تشکیل جلسات متعدد در باشگاه داماش گیلان در خصوص بررسی نتایج بازی های تیم فوتبال داماش گیلان در چهار هفته اخیر لیگ یک ، امیر عابدینی گفت : ما در حال بررسی روند تیم فوتبال داماش گیلان از آغاز هفته اول تا کنون هستیم و در این رابطه با کادر فنی ، بازیکنان و مسئولین اجرایی تیم و باشگاه جلسات و گفتگوهایی داشته ایم.

 

و این جلسات طی دو روز آینده نیز ادامه خواهد داشت و من تا پایان هفته و برگزاری هفته پنجم و بازی روز جمعه داماش گیلان در رشت هستم تا همچنان مسائل مختلف مورد بررسی قرار گیرد .عابدینی تاکید کرد : ما تا کنون هیچگونه تغییر و تحولی در کادر فنی نداده ایم و در این را بطه هیچ اقدامی انجام ندادیم اما این هم به آن معنا نیست که اگر لازم به تغییراتی باشد ، از آن سر باز می زنیم . اگر لازم باشد و به این نتیجه برسیم که تغییرات در کادر فنی ضروری است و راهی غیر آن نیست از انجام آن شانه خالی نمی کنیم اما در عین حال ما تا کنون به این گزینه نرسیده ایم و منتظر بررسی ها و گفتگوها هستیم تا مشکلات و معایب پیش روی تیم داماش گیلان مرتفع شود . مهندس عابدینی گفت : ما نتیجه بررسی ها و کارشناسی های باشگاه را طی دو روز آینده بهتر می توانیم ارزیابی کنیم .

 

 

منبع : داماش ایرانیان