گل/یکی از مربیان تیم فوتبال داماش گیلان توسط کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال به جرم اخاذی از مادر یک نوجوان با وعده بازی کردن او در یکی از باشگا‌ه‌ها، باعث امضای طوماری از جانب عده‌ای از طرفداران تیم داماش برای خسروی مدیرعامل شرکت داماش شده است.
در قسمتی از این طومار بلند که امضاهای زیادی هم دارد آمده است: «ما جمعی از طرفداران باشگاه داماش گیلان پارسال با آقای عابدینی صحبت کردیم و از ایشان خواستیم مربیان منشوری را برای داماش گیلان استخدام نکند که ایشان پذیرفت، ولی در عمل به حرف ما توجه نکرد و روزی به این حرف ما آمد که دیر شده بود و پشیمانی فایده‌ای نداشت. با شرمندگی مشاهده می‌کنیم که امسال یک مربی باشگاه داماش به جرم اخاذی از یک بانوی محترم به وسیله کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال محکوم شده و رأی او به هیئت فوتبال گیلان آمده ولی آقای عابدینی می‌خواهد نگهش دارد. لذا طومار خود را برای جناب مهندس خسروی نوشته‌ایم تا این مربی که آبروی ما مردم رشت و باشگاه داماش گیلان را برده اخراج کند و آقای عابدینی یک سال بعد مجبور به عذرخواهی از مردم رشت نشود.