بدنبال تصاویر منتشر شده از بازی روز گذشته داماش که طی آن دو بازیکن در راستای موضوع مردمی اعتراض به نام منطقه آزاد استان که تنها به یک شهر از گیلان عزیز اختصاص یافته است، نام انزلی را از ادامه عبارت منطقه آزاد پوشاندند -صفحه هواداری منتسب به ملوان در اینستاگرام، در متنی با سفسطه در این‌خصوص و چسباندن موضوع به بحث نام شهر، ضمن فحاشی مستقیم به دو بازیکن، شرایط فحاش به مردم شهر فرهنگی رشت و داماشی‌ها را فراهم کرد که با مراجعه به این صفحه به وضوح قابل مشاهده است!

داماشی‌ها بی‌شمار نشان دادند که فارغ از کری‌های فوتبال، در پی اتحاد اقوام گیلان بوده‌اند. از آن موقع که هواداران تراکتور به میرزای جنگل، سیروس قایقران، انزلی وگیلان توهین کردند و داماشی‌ها بودند که به گواه فیلم‌ها، به پاسخ برابر تراکتوری‌ها برآمدند، تا حمایت از بحث تمامیت ارضی گیلان در حیران (هیران)، یا همین بنر روز گذشته مبنی بر فرهنگ و تاریخ مشترک رامسر با گیلانی‌ها. و البته تاکید هواداران بر پسوند گیلان پس از نام داماش، خود گواه این مدعاست.
در سه بخش زیر بطور خلاصه این موضوع و‌حواشی آن را بیشتر زیر ذره‌بین می‌بریم:
نخست: متاسفانه این پیج که در گذشته نیز نشان داده پیش‌قراول تفرقه و توهین به مردم رشت است، با مستمسک قرار دادن ابزاری شهدای گرانقدرمان، ضمن سفسطه و‌ مصادره موضوع مورد اشاره، اقدام به فحاشی به بازیکنان داماش می‌کند و شرایط فحاشی به مردم یک شهر را فراهم می‌کند!
سوال اینجاست، آیا جایگاه رفیع شهدای عزیز میهن در هر کجای از خاک این مملکت باید دستمایه توهین به یک شهر از همین کشور قرار گیرد؟!
دوم: تعجب آمیز و دور از انتظار است که دنیامالی نماینده انزلی، چنین شتاب‌زده و بدون تفکر سوار بر موجی شود که از پایه اشتباه است! امیدواریم که این تنها اشتباه محاسباتی ایشان باشد و نه مسائلی دیگر.
جای دارد که نمایندگان دیگر استان و رشت نیز، نسبت به این‌گونه رفتارها واکنش درخور داشته باشند و موضوع‌ منطقه آزاد که مطالبه مردم بوده را نیز دنبال نمایند.
سوم: متاسفانه صفحه رسمی باشگاه داماش در اینستاگرام، در رفتاری به زعم ما اشتباه و شاید برای جلوگیری از حواشی، اقدام به حذف عکس‌های مربوطه کرد تا به نوعی بر استدلال‌های نادرست صورت گرفته بر این موضوع صحه بگذارد!
علی ایحال‌انتظار همگان از باشگاه داماش این است، موضعی صحیح در خصوص این موضوع داشته باشد و با توجیه اسپانسر، مطالبه به حق هواداران و جمعی از کنشگران اجتماعی را نیز در درج اسامی در نظر بگیرد.