کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال ایران در خصوص پرونده امتیاز لیگی یکی داماش و استرداد آن به اروند رای صادر کرد.
به گزارش وارش اسپرت – تارنمای هواداران داماش گیلان، در حالی که مدیریت پیشین داماش گیلان طی خبر و در پی آن مصاحبه ای اعلام کرده بود که با تامین اعتبار بحث باقیمانده هزینه خرید امتیاز کارون اروند خرمشهر فیصله یافته و برطرف شده است، کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال ایران در این خصوص طی رای صادره ابراز داشت که می بایست امتیاز لیگ یکی داماش به اروند استرداد شود!
طبق این رای که به نظر چند روز قبل صادر شده و باید دید که چه زمانی به طرفین ابلاغ شده اما رسانه ای نشد، داماشی ها امکان تجدید نظرخواهی به کمیته استیناف ظرف بازه زمانی مشخص را دارند.
لازم به ذکر است که خبرها از برخی منابع حکایت از آن داشت که تامین اعتبار صورت گرفته بود اما با این رای به نظر می رسد به هر دلیل و موانعی این پول در حساب فدراسیون برای داماش منظور نشده است!