رای داوری مالکیت امتیاز داماش گیلان بر مبنای شکایت نصیر نعیمی‌پور متقاضی مالکیت داماش از ناصر زحمتکش صاحب امتیاز داماش صادر شد.

به گزارش وارش اسپرت – رسانه هواداران داماش گیلان، این شکایت که در هفت بند و خواسته شامل موارد مالی و همچنین استرداد امتیاز تیم و صدور پروانه برای نعیمی پور تنظیم شده بود، توسط سید اشکان ساداتی داور مرضی الطرفین مورد داوری قرار گرفت و به طرفین ابلاغ شد.

بر اساس این رای، پنج مورد از هفت خواسته خواهان از طرف داور وارد دانسته شده و در نهایت خواهان یعنی نعیمی‌پور به عنوان صاحب امتیاز داماش اعلام شد و از زحمتکش نیز خواسته شد تا پروانه باشگاه به اداره کل ورزش و جوانان جهت ابطال تحویل تا روند صدور پروانه جدید آغاز شود.

رای کامل داوری را می‌توانید در عکس‌ها پیوست شده مشاهده بفرمایید: