بالاخره فرا رسید ؛ انتظار مردم گیلان به پایان رسید تا بار دیگرشاهد مهمترین و حساس ترین داربی شمال و دومین داربی ایران باشند!

مسابقه ای که در اکثر مواقع تحت شعاع حواشی زیاد بازی قرار می گیرد و با نگاهی گذرا به 3 داربی گذشته به این نتیجه میرسیم که در اکثر مواقع تیم میهمان بهتر بازی کرده و مهمترین دلیل هم پرداختن هواداران منسوب به تیم میزبان به حواشی می باشد.

 

مطمئنا امسال هواداران شهر باران بیشتر از سال های گذشته ، امید فراوانی برای گرفتن سه امتیاز حساس این داربی دارند و می خواهند با حداکثر امتیاز از استادیوم بندرنشینان به خانه بازگردند . امری که در دو داربی گذشته در شهر انزلی با وجود شایستگی هایی که داشتند به آن نرسیدند .

اما این بار فرق می کند، یک شهرستان انتظار یک برد شیرین می کشد و داماش هم با آمدن قاسمپور جانی تازه گرفته است و حتی بازیکنان غیر بومی هم به خوبی این حساسیت را درک کرده اند.

 

نکته حائز اهمیت این مسابقه این است که ما هواداران پرشور رشتی نباید اسیر حواشی این مسابقه شویم بلکه باید با حمایت همه جانبه از از ابرهای طوفانی گیلان ، قوی سپید را در طوفان داماش زمین گیر کنیم.
ای هوادار با تعصب اکنون وقت حمایت هست تا بازیکنان تیمت از حمایت پرشورت احساس غلبه کردن پیدا کنند و با یک بازی زیبا ،آسمان بندر را به تسخیر خود در آورند.

 

پس بلند شو که ابرهای طوفانی در کنار امواج کاسپین انتظارت را می کشد.