حسرت محمدرضا مهدوی بعد از ضربه هدی که در چند قدمی به دستان دروازه بان ماشین سازی کوبید..

 

برای مشاهده ی سایر عکسها :

دینورزاده مربی تازه وارد داماش و خوش و بش با مربیان تیم میهمان

 

 

 

 

ضربه پنالتی ماشین سازی در نیمه اول که علارقم واکنش خوب نظرمحمدی تبدیل به گل شد

 

یکی از حملات بی امان داماشی ها در نیمه دوم

 

شادی پس از گل تساوی که توسط مهدوی به ثمر رسید

 

 

 

 

 

 

 

 

عکس ها : داماش ایرانیان