با دلیل پرونده ای، تحت عنوان استفاده تیم شهید قندی یزد از بازیکن غیرمجاز در برابر داماش گیلان که دو بار از سوی کمیته انضباطی و کمیته استیناف رای به سود داماش داده شد، مسابقات هفته پایانی لیگ دو از سوی رکن قضایی فدراسیون فوتبال، معلق شد!

به‌ گزارش وارش اسپرت – رسانه هواداران داماش گیلان، در نامه رکن قضایی فدراسیون فوتبال به سازمان لیگ آمده است: در خصوص اعاده دادرسی باشگاه فرهنگی ورزشی شهید قندی یزد نسبت به دادنامه شماره ۳۰۷ مورخ ۲۳ اسفندماه ۱۴۰۱ مبین تایید دادنامه شماره ۳۲۶۰ مورخ ۸ اسفندماه ۱۴۰۱ کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال نظر به ملاحظه محتویات که حکایت از صدور دادنامه شماره ۳۳۸۳ مورخ ۲۱ فروردین ماه ۱۴۰۲ از سوی کمیته وضعیت بازیکنان دائر بر احراز فسخ عملی قرارداد مابین باشگاه داماش و محمد علی اکبرخواه و در نتیجه صدور حکم و رد مطالبه غرامت باشگاه داماش و توجه به اظهارات آقای خاکی کارمند وقت هیئت فوتبال استان گیلان به شرح منعکس در پرونده مورد اعاده دادرسی و نیز اظهارات بازیکن که ضرورت بررسی و رسیدگی دقیق بر موضوع با وصف ورود در ماهیت را دارد و این که انجام مسابقات لیگ دسته دوم آقایان تا اخذ نتیجه نتیجه نهایی این پرونده می تواند توالی فساد و موجب تضییع حقوق تیم‌ها و برهم خوردن جدول بازی ها شود لذا مستند به قسمت الف بند ۶ ماده ۱۰ و ماده ۱۰۰ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال قرار دستور موقت توقف بازی‌های گروه دوم لیگ دسته دوم آقایان که متاثر از اتخاذ تصمیم نهایی این پرونده می شود به مدت ۱۵ روز صادر و اعلام می‌شود این رای قطعی است

شایان ذکر است؛ تاریخ برگزاری مسابقات هفته پایانی گروه دوم لیگ دو متعاقبا اعلام خواهد شد.