حواشی برگزاری انتخابات هیات فوتبال گیلان همچنان ادامه دارد.
به گزارش وارش اسپرت-تارنمای هواداران داماش گیلان، طبق بند پنجم از ماده پانزدهم اساسنامه هیات فوتبال استان ها می بایست برگزاری مجامع عمومی هیات فوتبال حداقل هفت روز و حداکثر پانزده روز زودتر در خصوص زمان برگزاری انتخابات برای کلیه اعضای مجمع اطلاع‌رسانی صورت گیرد، که هیات فوتبال گیلان در اقدامی تامل برانگیز نامه ای که مربوط به سی‌ام آبان ماه بود را در تاریخ چهارم آذر به اعضای مجمع ابلاغ کرد.

در این نامه از سوی سرپرست دبیرکل فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران تاریخ برگزاری مجمع انتخابات هیات فوتبال گیلان روز هفتم آذر ۹۸ اعلام گردیده و هنوز مکانی برای این انتخابات مشخص نشده است!

لازم به ذکر است، در حالی که بیش از دو ماه از اتمام حکم ریاست فرامرز الماسخاله می گذرد، انتخابات هیات فوتبال به دلایل گوناگون نظیر نامه بازرسی و … چندین بار است که به تاخیر افتاده است!