درراستای فراخوان وارش اسپرت برای انتشار برنامه های کاندیدهای هیات فوتبال گیلان، پس از سیدامیر فرحسینی، دکتر اسماعیل شاد دومین شخصی بودند که برنامه های خود را برای ما ارسال کردند. برنامه های ایشان در قالب یک فایل pdf ارسال شد که آن را بدون دخل و تصرفی در رسانه ی وارش اسپرت برای مخاطبان محترم وارش اسپرت منتشر می کنیم.

 

پی نوشت: انتخابات هیات فوتبال گیلان قرار است از ساعت ۱۲:۳۰ روز دوشنبه ۱۳ آبان برگزار شود.

 

37