با حکم داریوش نصیری ایمان عباسی به عنوان مشاور عالی مالک داماش در امور باشگاه منصوب شد.

به گزارش وارش اسپرت و به نقل از روابط عمومی باشگاه داماش، ایمان عباسی که سابقه همکاری با مالک داماش در امور اقتصادی را دارد، پیش از این در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی فعالیت داشته و استخدام آموزش و پرورش می‌باشد.

لازم به ذکر است، باشگاه داماش پس از بررسی‌های گوناگون از روزهای اخیر با انتخاب مدیرعامل اقدام به تشکیل ساختار سازمانی برای باشگاه کرده است.