وارش اسپرت:

مدیر مسئول محترم روزنامه ابرار ورزشی

با سلام واحترام

نظر به درج مطلبی با تیتر (بازگشت چند باره آسانسور به لیگ برتر ) در شماره 4924 مورخ 3/2/90 مستنداً به ماده 23 قانون مطبوعات مطالب ذیل به عنوان پاسخ به حضور ایفاد می گردد بدیهی است آن نشریه محترم مکلف است مطلب حاضر را در همان صفحه و با همان فونت منتشر نماید .

شخصی با هویت آرش عبدالهیان که مدعی است روزنامه نگار بوده  علیحده مستقل هم هست و بر حسب تصادف اهل گیلان نیز می باشد ، مطالبی دور از ذهن و خلاف واقع را قلمی نموده که نه تنها حیثیت و همیت خود را به عنوان بک گیلک مقیم مرکز زیر سوال برده بلکه شأن روزنامه ورزشی ابرار را نیز حفظ ننموده است؛ که البته افرادی از این دست که هیچ عرقی نسبت به بوم و زادگاه خود ندارند نه تنها در گیلان که در سراسر جهان بسیارند، کسانی که توفیقات دیگران چنانچه عایدی برای ایشان نداشته باشد همچون خاری در چشمشان فرو می رود.

لذا ما تعدادی از هواداران باشگاه داماش با پشتوانه ای عظیم از مردم اصیل گیلان که در سخت ترین شرایط و با درک صحیح از تلاش های بی حد مجموعه داماش و در رأس آن جناب آقای مهندس عابدینی در ارتقاء ورزش استان اعم از فوتبال ، بسکتبال ، والیبال و … همگام و همراه بوده ایم  و با هدف جلوگیری از ورود برخی عناصر سودجو و ناپاک و به منظور ایجاد فضایی عاری از هر گونه زشتی و پلشتی در فوتبال گیلان و به طبع آن فوتبال کشور ضمن پاسخ به گزافه ی منتشره عزم خود را جزم نموده ایم  تا از ابتدا با هر گونه حاشیه سازی ، دروغ پراکنی و سمپاشی قاطعانه برخورد نماییم.

 نگارنده فوق الذکر موکداً عنصر شانس و قرعه مناسب را دلیل صعود تیم داماش گیلان دانسته که البته سوال اینست که در گروهی که تیمهایی همچون مقاومت سپاسی شیراز ، مس رفسنجان،پیام مشهد و … حضور داشتند چگونه صعود برای ایشان چنین سهل می نماید، شاید نامبرده قوه تشخیص لیگ برتر از لیگ یک و تفاوت اسامی و سطح تیمهای حاضر را ندارد.
 از کلمات نگارنده که گویی به شدت به آن افتخار می کند ، همان بس که با نامگذاری تیم شهر خود به واژه آسانسور آن را سالهاست که به سخره گرفته و این امر را دلیل استقلال و توانمندی خود می داند و با تعریف خاطرات بی ربطی از ازدواج و طلاق سعی در تضییع صفحه روزنامه موصوف دارد که جای بسی تأسف است . اما نه به ایشان که به مردم عزیز گیلان اعلام می نماید امروز تیم داماش به لیگ برتر صعود کرده و بدیهی است که فردا در سایه تدبیر تا اوج فوتبال ایران و آسیا خواهد پرید .

  در نهایت با عنایت به اینکه به نظر می رسد نگارنده مذکور نصاب آسانسور است تا خبرنگار ، لذا پاسخ تقدیمی صرفاً در جهت پیشگیری از هر گونه جو سازی و جلو گیری از تکدر خاطر هواداران از مطالب منتشره تقدیم و در صورت ادامه از باشگاه داماش گیلان درخواست می نماییم تا کلیه حقوق قانونی تیم محبوبمان را مورد پیگیری و اعمال قرار دهد.

   
                               کانون هوادارن باشگاه داماش گیلان