وارش اسپرت – تارنمای هواداران داماش گیلان : دو سند پیوستی نشان می دهد که مالکیت باشگاه در چه زمانی احراز می شود.

به گزارش وارش اسپرت به نقل از روابط عمومی باشگاه داماش گیلان،براساس متمم قرارداد باشگاه ورزشی داماش که تصویر آن در ذیل موجود است و به استناد ماده ششم این قرارداد و همچنین مواد 3 و 4 و 5  ضرورت دارد اعلام شود که کلیه مکاتباتی که تاکنون با ادارات مختلف استان گیلان و کشور صورت گرفته که قبل از تاریخ 2/11/91 بوده است کان لم یکن تلقی می گردد.

 

برای مشاهده اسناد

اسناد زیر نشان می دهد که در چه صورتی مالک،مالکیتش بر باشگاه احراز می شود و این در حالی است که به دلیل عدم وصول چک ها (وتعهدات خریدار) عملا نقل و انتقال صورت نگرفته و خریدار تا زمانی که به تعهدات خویش عمل نکرده هیچگونه مالکیتی بر باشگاه داماش گیلان ندارد.

لذا برای حفظ حقوق حقه فروشنده و استیفای حقوق باشگاه داماش گیلان از کلیه ادارات و سازمانها درخواست می شود به این نامه توجه و آن را لحاظ نمایند.

 

سنده شماره 1

 

سند شماره 2

 

 

 

نظرات خود را فقط از کادر نظرات پایین همین صفحه وارد کنید و پس از تائید مدیریت برای مشاهده آن اینجا کلیک کنید