صفحه اصلی/برچسب: گزارش-زنده

گزارش زنده رادیویی و تلگرامی دیدار داماش گیلان – استقلال آبی تهران در وارش اسپرت

دیار وارش : دیدار داماش گیلان و استقلال آبی تهران به طور زنده گزارش می شود.  به گزارش وارش اسپرت - تارنمای هواداران داماش گیلان، در صورت مهیا بودن شرایط و برقراری ارتباط اینترنتی مناسب از استادیوم شهید عضدی رشت، دیدار تیم های داماش گیلان و استقلال آبی تهران در زمان برگزاری این مسابقه به طور زنده از رادیو اینترنتی داماش گیلان [...]

گزارش زنده رادیویی و تلگرامی دیدار داماش گیلان – شهرداری بندرعباس در وارش اسپرت

دیار وارش : دیدار داماش گیلان و شهرداری بندرعباس به طور زنده گزارش می شود.  به گزارش وارش اسپرت - تارنمای هواداران داماش گیلان، در صورت مهیا بودن شرایط و برقراری ارتباط اینترنتی مناسب از استادیوم شهید عضدی رشت، دیدار تیم های داماش گیلان و شهرداری بندرعباس در زمان برگزاری این مسابقه به طور زنده از رادیو اینترنتی داماش گیلان و کانال [...]

گزارش زنده رادیویی و تلگرامی دیدار شهید کریمی جویبار – داماش گیلان در وارش اسپرت

دیار وارش : دیدار تیم های شهید کریمی جویبار و داماش گیلان به طور زنده گزارش می شود.  به گزارش وارش اسپرت - تارنمای هواداران داماش گیلان، در صورت مهیا بودن شرایط و برقراری ارتباط اینترنتی مناسب از استادیوم شهید وطنی قائمشهر، دیدار تیم های شهید کریمی جویبار و داماش گیلان در زمان برگزاری این مسابقه به طور زنده از رادیو اینترنتی [...]

گزارش زنده رادیویی و تلگرامی دیدار داماش گیلان – شهرداری ماهشهر در وارش اسپرت

دیار وارش: دیدار تیم های داماش گیلان و شهرداری ماهشهر به طور زنده گزارش می شود.  به گزارش وارش اسپرت - تارنمای هواداران داماش گیلان، در صورت مهیا بودن شرایط و برقراری ارتباط اینترنتی مناسب از استادیوم شهید عضدی رشت، دیدار تیم های داماش گیلان و شهرداری ماهشهر در زمان برگزاری این مسابقه به طور زنده از رادیو اینترنتی داماش گیلان و کانال تلگرامی [...]

گزارش زنده رادیویی و تلگرامی دیدار بادران نوین و داماش گیلان در وارش اسپرت

دیدار تیم های بادران نوین تهران و داماش گیلان به طور زنده گزارش می شود.  به گزارش وارش اسپرت - تارنمای هواداران داماش گیلان، در صورت مهیا بودن شرایط و برقراری ارتباط اینترنتی مناسب از استادیوم محل برگزاری دیدار تیم های بادران نوین تهران و داماش گیلان، در زمان برگزاری این مسابقه به طور زنده از رادیو اینترنتی داماش گیلان و کانال [...]

گزارش زنده رادیویی و تلگرامی دیدار داماش گیلان – شهرداری کاشان در وارش اسپرت

دیار وارش: دیدار تیم های داماش گیلان و شهرداری کاشان به طور زنده گزارش می شود.  به گزارش وارش اسپرت - تارنمای هواداران داماش گیلان، در صورت مهیا بودن شرایط و برقراری ارتباط اینترنتی مناسب از استادیوم شهید عضدی رشت، دیدار تیم های داماش گیلان و شهرداری کاشان در زمان برگزاری این مسابقه به طور زنده از رادیو اینترنتی داماش گیلان و کانال تلگرامی [...]