گزارش زنده/کاوه تهران – داماش گیلان

ساعت شروع بازی  : 14:00 نتیجه                   :   پایان بازی گزارش                 : مهرداد و آبراره با تعصب (حاضر در استادیوم)  حداکثر خطا           : **                     کاوه تهران              1-1               داماش گیلان   بازی همزمان شهرداری یاسوج1-0مس رفسنجان       گزارش بازی   گزارش خلاصه از نیمه دوم: داماش در نیمه دوم بازی بسیار روان و خوبی رو [...]