گزارش تصویری فوتبال/داماش رشت – شهرداری لنگرود

    برای دیدن سایر عکس ها ...           لحظه حادث شدن پنالتی بر روی علی امیری... متاسفانه به علت اشکلات فنی نتوانستیم از ضربه پنالتی عکس داشته باشیم