کاوه تهران-داماش گیلان از دریچه دوربین

عکس العمل جالب علی نظرمحمدی در صحنه تک به تک با بازیکن کاوه برای دیدن سایر عکس ها به ادامه مطلب مراجعه کنید...                                   عکس ها : داماش ایرانیان