نقش تاثیرگذار داماشی ها در ترویج و ثبت ملی نوروز باستانی گیلانیان

در یک دهه اخیر روحیه هویت دوستی جوانان گیلانی، آنها را با نسل های قبل متمایز کرده است تا حدی که شاهد بودیم با همت این جوانان، غبار فراموشی از روی یکی از کهن ترین آئین های بومی دیار گیل و دیلم پاک شد. نوروزبل، عید باستانی گیلانیان از جمله آئین های کهن دیار باتمدن گیل و دیلم است که [...]