یادداشت: برای طلایه داران دهه 80 رشتی‌ها

    رنسانسی که دراواسط دهه 80 برای رشتی ها اتفاق افتاد، تابوی سرخابی پروری را در فوتبال این شهر نابود کرد... صعود به فینال جام حذفی، تحقیر سرخابی های پایتخت و نائب قهرمان آسیا و... از همت طلائه داران نسل 80 بود که حق خود را از فوتبال ملی و سلیقه ای ایران ک همیشه با نگاه تبعیض آمیز [...]