شارژ مالی داماشی ها، در آستانه دیدار پلی آف لیگ دو

بخشی دیگر از قراردادهای بازیکنان و کادرفنی داماش پرداخت شد. به گزارش وارش اسپرت – تارنمای هواداران داماش گیلان، در آستانه دیدار حساس دور رفت پلی آف لیگ دو، داماش برابر نیروی زمینی تهران، 10 درصد دیگر از قرارداد بازیکنان و 15 درصد از قرارداد کادرفنی پرداخت شد.  داماشی ها صبح روز گذشته از مسیر زمینی به تهران عزیمت کرده و [...]