نتایج آنلاین لیگ دسته اول و گزارش بازی داماش

نتیجه آنلاین                    : تا دقیقه  ** ساعت شروع بازیها          :    14:00 گزارش                          : آبرار با تعصب و مهرداد-2آتیشه(حاضر در استادیوم) حداکثر خطات                 : 2 دقیقه                      داماش گیلان             1     -       1    ماشین سازی تبریز       *سایر نتایج      تربیت یزد1 -1 اتکا گرگان      صنعت ساری0 -2 ایران جوان بوشهر         استقلال اهواز1 - 0گسترش فولاد تبریز                برق [...]