تائید عدم اعلام سه پنالتی برای داماش با نظر خسروی

دیار وارش: کارشناس و پیشکسوت داوری کشورمان، عدم اعلام سه پنالتی برای داماش گیلان در بازی با شهرداری ارومیه را تائید کرد.به گزارش وارش اسپرت – تارنمای هواداران داماش گیلان، علی خسروی کارشناس و پیشکسوت کشور با مشاهده ویدئوی سه صحنه مشکوک به پنالتی برای داماش گیلان در دیدار برابر شهرداری ارومیه گفت: در خصوص صحنه ی اول به نظر [...]